חוזים

עורכי הדין העוסקים בדיני החוזים במשרדנו הם בעלי ניסיון עשיר בתחום ועל כן דואגים להדגיש בכל תיק ותיק את חופש החוזים כאחד מהעקרונות המנחים של המשפט הישראלי בכלל ושל דיני החוזים בפרט, היות ובסיסו נטוע בתפיסות של אוטונומיה אישית והגינות כלכלית.

אנו מלווים את לקוחותינו בבואם להגדיר ולעגן בחופשיות את ההסכמות ביניהם, תוך כדי שמירה על הכללים, העקרונות והסטנדרטים אשר במסגרתם תיאכף ההתחייבות שנוצרה בפועל או יינתן סעד רלוונטי אחר, למשל – פיצויים.

משרדנו מלווה לקוחות רבים ומובילים בהליכי ניסוח וכריתת חוזים והסכמים, לרבות עריכת הסכמי צוואות וירושות, וייצוג משפטי מקצועי, בראש ובראשונה, תוך שמירה ודאגה לטובת הלקוח.