דיני עמותות

דיני העמותות נגזרים מחוק החברותאך נותנים ביטוי למאפיינים הייחודים של העמותות כתאגידים שאינם עוסקים בהשקעות והשאת רווחים לבעלי מניות.

השילוב בין פעילותה העסקית של העמותה לחוקים הייחודים החלים עליה מחייב את צוות המשרד להכיר על בוריו את החוקים החלים על חברות ותאגידים ולדעת להתאימם באופן הנכון על מנת למקסם את מטרות הארגון.

צוות המשרד מלווה כדרך קבע עמותות וארגונים ללא מטרות רווח מתחומי הפעילות, מגזרים  והיקפים שונים ומגוונים, מעניק קשת רחבה של שירותים בתחום, החל מהקמת עמותה ורישומה, ייעוץ שוטף, דיווחים לרשם העמותות, הליכי הכרה בעמותות וארגונים לצורכי תרומות ועד ניהול תיקי ליטיגציה מורכבים הן במישור האזרחי והן במישור הפלילי.

תחומי ההתמחות המגוונים של המשרד מאפשרים לצוות המשרד להעניק ייעוץ וליווי מקיף תוך שילוב העולם העסקי עם המגזר השלישי בין היתר בתחום דיני העבודה,משפט מסחרי, ליטיגציה וכו'.